28-RFPP100

PT100 Penetrationssond (1 m ledning)

28-C9551

Tryckmätare för torr användning 0 till±140mbar

28-PT29L

Probe för korkskruv för frysta livsmedel

KAMPANJER JUST NU